Beskärning

BESKÄRNING 450 – 540 kr/tim Det är viktigt att beskära sina träd och buskar på rätt sätt för att de inte ska dra på sig sjukdomar, få ett fult, onaturligt utseende eller i värsta fall dö.

Uppbyggnadsbeskärning av unga träd är mycket viktigt för att få ett rakt, hållbart och vackert träd. Detta bör göras på våren de första 5 åren, med början året efter planteringen. Detta gäller i första hand fruktträd, men även prydnadsträd kan behöva en varsam uppbyggnadsbeskärning.  Träd som växer dåligt beskärs också med fördel på våren för att få igång tillväxten.

Underhållsbeskärning av äldre träd där man vill undvika en alltför stark tillväxt eller s.k. vattenskott sker lämpligen på sensommaren (Juli-Augusti- September). Stora träd som inte blivit beskurna på länge mår bra av att man delar upp beskärningen på flera år, för att sedan kunna beskära mer sällan. Körsbär, plommon, persika etc beskärs efter skörd, för att undvika s.k. gummiflöde som kan bli följden av vårbeskärning.

Underhållsbeskärning av buskar kan och bör göras varje år. Då tar man bort de äldsta grenarna ända nere vid marken och gallrar busken för att få in mer ljus och luft, utan att den förlorar sitt naturliga växtsätt. Det är bättre att beskära lite och ofta än mycket och sällan.

Föryngringsbeskärning kallas det när man klipper ner allt till marken för att busken eller häcken ska skjuta nya skott. Detta ska alltid göras på vårvintern före knoppsprickning eller strax efter blomningen på vårblommande buskar. Vissa sorter mår bra av en sådan behandling, men inte alla!

Samtliga priser är inkl. moms. Milersättning 30 kr/mil tillkommer. Vissa beskärningstjänster berättigar till s.k. RUT-avdrag. Företaget har F-skatt och ansvarsförsäkring.