Kontakt

Jordnära Trädgårdar/Två Gröna Bönor

Gräfte 752
830 02 Mattmar

Besöksadress: Kyrkstallarna, Prästbordet 155, Mattmar (Mellan kyrkan och rastplatsen)

Tel Suzanne: 070-39 28 038
Mail: suzanne@jordnaratradgardar.se

Tel Cicci: 070-26 26 299