Planering/Design

PLANERING/DESIGN
Ett planeringsuppdrag börjar med ett hembesök som tar ungefär 2 timmar. Inför detta är det bra om ni förbereder er lite. En skalenlig tomtritning med huset inritat, gärna i skala 1:100 eller 1:200, bör finnas tillhands. Här kan du också i förväg rita in stora träd och annat viktigt som finns på tomten. Vi mejlar gärna en checklista på saker att tänka igenom om så önskas. Vid hembesöket går vi runt och tittar, diskuterar era behov och önskemål samt tar reda på förutsättningarna för er trädgård. Vi går igenom checklistan och tittar på bilder i tidningar och böcker som visar t ex vilken känsla ni är ute efter. Vi gör ev uppmätningar och fotodokumenterar tomten.

Trädgårdsskiss 5 000 kr
Trädgårdsskissen är en handritad ritning i tusch, som visar övergripande former och funktioner. Du får en struktur där placering av t ex träd, häckar, rabatter, gångar, sittplatser mm ingår, men inte detaljerade växt- och materialval. Passar när du vill ha en plan på utformningen av trädgården, men vill välja växter och annat innehåll själv.

Trädgårdsplan med växt- och materialförslag 7 500 kr
Som ovan, men påbyggt med växt- och materialförslag för hela eller delar av trädgården. Du får ett dokument med växtlistor (svenska artnamn), tips och råd om plantering och ett urval bilder. Detta är ett bra alternativ för dig som behöver hjälp på traven att välja lämpliga växter för olika platser i trädgården, men vill komponera själv.

Trädgårdsplan med planteringsritning och växtförteckning från 12 500 kr
I detta alternativ ingår en färglagd illustrationsplan samt en svart/vit planteringsplan. Det passar för dig som vill ha ett komplett förslag där placering och antal av varje växt specificeras. I växtförteckningen anges vetenskapligt och svenskt namn, kvalitet, sortnamn, c/c-avstånd och totalt antal. Denna kan användas som inköpslista. Du får även kortfattade planterings- och skötselanvisningar. Förslag på markbeläggning kan ingå. Denna plan kan användas som underlag om du vill anlita en anläggningsfirma.

Priserna gäller villatomter upp till 1500 kvm. Vid större tomter, offentliga miljöer, stora nivåskillnader, stor detaljrikedom eller andra speciella svårigheter lämnas offert. En revidering ingår. Ytterligare revidering samt tilläggstjänster debiteras med 650 kr/tim. Samtliga priser är inkl. moms. Milersättning 30 kr/mil tillkommer. Företaget har F-skatt och ansvarsförsäkring.

Exempel på tilläggstjänster:

  • Skötselkalender – instruktioner för hur den nya trädgården ska skötas året om.
  • Belysningsplan – placering av belysning, förslag på armaturer, effekt och antal.
  • Konstruktionsritningar för pergola, spaljé, staket, lusthus etc.

ANLÄGGNING Vi tar själva på oss mindre planteringsarbeten, men när det gäller t ex stenläggning, markberedning, anläggning av gräsmattor och snickeriarbeten samarbetar vi med en rad duktiga entreprenörer som vi varmt kan rekommendera. Vi kan även finnas till hands vid anläggningen för att diskutera lösningar med entreprenörer.

KONSULTATION 650 kr/tim
Om du vill ha rådgivning på plats i trädgården kan du beställa ett antal timmar där du får chansen att ställa de frågor du har. Det kan gälla planering, beskärning, skötsel eller odling. Du kan också få en muntlig inventering av perenner, buskar och träd. Du kan bolla dina idéer, fråga om råd och få handfasta tips. Fundera ut innan besöket vad du vill ha svar på så blir besöket mer effektivt. Observera att du själv gör ev. anteckningar.